VarukorgFibe AB  är Nordens första, största och ledande leverantör av metmask / mask till mete. Vi har även ett grundutbud av sommarfiske och till vinterfisket tillhandahåller vi ett komplett sortiment för all utövning i hela landet. 

 

NYHETER & INFO

Sidan uppdateras med bilder, priser etc. på isfisket och beräknas vara kla 2023-10-04.