VarukorgFibe AB  är Nordens första, största och ledande leverantör av metmask / mask till mete. Vi har även ett grundutbud av sommarfiske och till vinterfisket tillhandahåller vi ett komplett sortiment för all utövning i hela landet. 

 

NYHETER & NOTISER


INLEVERANS SOMMARFISKE
Det mesta av det sommarfiske som saknas i lager kommer in ca 20/6.